Моите клиенти

Таблицата показва в реално време размера на генерираните комисиони на база клиенти (еднократна комисиона) и на база изтъргувани лотове (постоянна комисиона). Новите клиенти ще се покажат в таблицата, след като сключат поне една сделка. Изплащането на натрупани комисиони не променя стойностите в таблицата.

Общ брой клиенти от избраната платформа: 0

Сумите на комисионите са в щатски долари (USD).

[email protected]
Иван Петров
9876543210
80213