Сделки

Таблицата показва в реално време сделките на клиентите за последните 30 дни и начислените за тях комисиони. За платформата MetaTrader 4 комисионата се начислява наведнъж - след като отворената позиция бъде затворена. За платформата MetaTrader 5 половината от комисионата се начислява при отваряне, а втората половина - при затваряне на позицията. Сделките, които са сключени от клиентите след последното получаване на комисиона, са оцветени в жълто.

Общо затворени позиции на всички клиенти от избраната платформа: 0

Сумите на комисионите са в щатски долари (USD).

[email protected]
Иван Петров
9876543210
80213